رازو نیاز

گفتگو با خدا

تصمیم گرفتم که تصمیم بگیرم تصمیم نگیرم 

 

[ ] [ 22:55 ] [ بنده خدا ] [ ]

درد دل

همه خوبن هیچ کس بد نیست

 

اما هیچ چیز هم مثل سابق نیست #هیــــــــــــــوا

[ ] [ 13:20 ] [ بنده خدا ] [ ]

. . .

آدما اونقدر ها هم خوب نیستن خوبی از خودمونه

...

[ ] [ 19:30 ] [ بنده خدا ] [ ]

EnJoy the little ThINgs[ ] [ 21:13 ] [ بنده خدا ] [ ]